Emberi Erőforrások Minisztériuma Kalocsai Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Emberi Erőforrások Minisztériuma Kalocsai Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola

GYERMEKFELÜGYELŐ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Szent István király út 16-22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Speciális ellátást igénylő fiú gyermekek nevelése, gondozása, személyiségük fejlesztése, korrigálása, a társadalmi környezetbe való sikeres beilleszkedésük segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 Középfokú képesítés, Gyermek,-és ifjúsági felügyelő,

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 Gyermekfelügyelő végzettséget igazoló okirat másolata

 Motivációs levél, szakmai önéletrajz

 Hozzájárulási nyilatkozat személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

Elvárt kompetenciák:

 Kiváló szintű motiváltság,

 Kiváló szintű önálló,-felelősségteljes munkavégzés,

 Kiváló szintű empátia,

 Jó szintű konfliktuskezelés,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Berta Somogyi Csaba nyújt, a 06-20-4660189 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma Kalocsai Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola címére történő megküldésével (6300 Kalocsa, Szent István király út 16-22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 30-4/2016-0313 , valamint a munkakör megnevezését: GYERMEKFELÜGYELŐ.

 Elektronikus úton Berta Somogyi Csaba részére a bscsaba@gyotthonkalocsa.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 Helyi média - 2016. április 28.

 Intézmény honlapja - 2016. április 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyotthonkalocsa.hu honlapon szerezhet.