Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esztergomi Gyermekotthona

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esztergomi Gyermekotthona

GYÓGYPEDAGÓGUS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Szent István király út 16-22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyógypedagógia speciális módszereivel és eszközrendszerének alkalmazásával elősegíti a rászoruló gondozottak minél harmonikusabb fejlődését, társadalmi beilleszkedésüket, átfogva a személyiség egészét.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Gyógypedagógus,

        Motivációs levél, szakmai önéletrajz

        Hozzájárulási nyilatkozat személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

        Gyógypedagógus végzettség

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Főiskolai végzettséget igazoló okirat másolata

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű empátia,

        Kiváló szintű motiváltság,

        Jó szintű konfliktuskezelés,

        Kiváló szintű önálló, felelőségteljes munkavégzés,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Viola Sztricsevits István nyújt, a 06-209390310 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esztergomi Gyermekotthona címére történő megküldésével (6300 Kalocsa, Szent István király út 16-22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 41-3/2017-0313 , valamint a munkakör megnevezését: GYÓGYPEDAGÓGUS. [MB1] 

        Elektronikus úton Viola Sztricsevits István részére a viola@gyotthonkalocsa.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Helyi média - 2017. augusztus 7.

        Intézmény honlapja - 2017. augusztus 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyotthonkalocsa.hu honlapon szerezhet.

 

 

 


 [MB1]